Skip links

Elen Pikknurm

on atesteeritud kliiniline psühholoog ja pereterapeut. Ta on lõpetanud magistriõpingud Tallinna Ülikoolis spetsialiseerumisega nõustamispsühholoogiale ja läbinud perekonnapsühhoterapeudi väljaõppe (pädevuskoolituse III astme).

Põhikohaga töötab Elen psühhiaatriakliinikus, kus teostab psühhodiagnostikat ja viib läbi individuaal-, paari- ja pereteraapiat erinevate psüühikahäiretega täiskasvanud patsientidele.

Varasemalt on ta töötanud programmis “Kainem ja tervem Eesti”, kus viis läbi psühholoogilist nõustamist ja psühhoteraapiat alkoholisõltuvusega patsientidele ja nende lähedastele.

Elen on Eesti Kliinilise Psühholoogide Kutseliidu, Eesti Kliiniliste Psühholoogide Seltsi ja Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

Evelyn Salm

on psühholoog ja pereterapeut. Ta on lõpetanud magistriõpingud Tartu Ülikoolis spetsialiseerumisega kliinilisele psühholoogiale ning läbinud perekonnapsühhoterapeudi väljaõppe (pädevuskoolituse III astme).

Põhikohana töötab Evelyn psühhiaatriakliinikus, kus viib läbi pereteraapiat erinevate psüühikahäiretega alaealistele patsientidele ja nende lähedastele ning toetus- ja nõustamisegruppe lapsevanematele.

Pikaajaliselt on ta töötanud noorukitepsühhiaatrias, mis spetsialiseerub söömishäirete ravile, tagades struktureeritud söömise ning viies läbi patsientide ja nende vanemate psühholoogilist nõustamist ning söömishäirepõhist psühhoharimist.

Evelyn on Eesti Pereteraapia Ühingu Liige.

Thea Rumberg-Torga

on superviseeritav pereterapeut ja atesteeritud koolipsühholoog.

Ta on lõpetanud 2001. aastal Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala ja lapsepsühholoogia lisaeriala ning läbib praegu perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse III astet, olles 2021. aastast superviseeritav pereterapeut.

Põhikohaga töötab Thea koolis, kus on rohkem kui 20 aasta jooksul nõustanud õpilasi, lapsevanemaid ja koolipersonali. Mitmekülgne töökogemus psühholoogina hõlmab individuaalset ja grupi- ning paari- ja perenõustamist.

Ta on osalenud mitmetes rahvusvahelistes teadusprojektides (SEYLE ja WE-STAY) koolinoorte riskikäitumise ja vaimse tervise probleemide skriinijana ning Eesti projektides (Põhikooliõpilaste psüühiliste protsesside hindamisvahendite komplekti koostamine) testide katsetaja ja andmete kogujana.

Thea on Eesti Pereteraapia Ühingu ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige.

Teenused

Võta ühendust

+372 512 0935