Skip links

Elen Pikknurm

on atesteeritud kliiniline psühholoog ja pereterapeut. Ta on lõpetanud magistriõpingud Tallinna Ülikoolis spetsialiseerumisega nõustamispsühholoogiale ja läbinud perekonnapsühhoterapeudi väljaõppe (pädevuskoolituse III astme).

Põhikohaga töötab Elen psühhiaatriakliinikus, kus teostab psühhodiagnostikat ja viib läbi individuaal-, paari- ja pereteraapiat erinevate psüühikahäiretega täiskasvanud patsientidele.

Varasemalt on ta töötanud programmis “Kainem ja tervem Eesti”, kus viis läbi psühholoogilist nõustamist ja psühhoteraapiat alkoholisõltuvusega patsientidele ja nende lähedastele.

Elen on Eesti Kliinilise Psühholoogide Kutseliidu ja Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

Evelyn Salm

on kliiniline psühholoog väljaõppes ja pereterapeut. Ta on lõpetanud magistriõpingud Tartu Ülikoolis spetsialiseerumisega kliinilisele psühholoogiale ning läbinud perekonnapsühhoterapeudi väljaõppe (pädevuskoolituse III astme).

Põhikohana töötab Evelyn psühhiaatriakliinikus, kus viib läbi pereteraapiat erinevate psüühikahäiretega alaealistele patsientidele ja nende lähedastele ning toetus- ja nõustamisegruppe lapsevanematele.

Pikaajaliselt on ta töötanud noorukitepsühhiaatrias, mis spetsialiseerub söömishäirete ravile, tagades struktureeritud söömise ning viies läbi patsientide ja nende vanemate psühholoogilist nõustamist ning söömishäirepõhist psühhoharimist.

Evelyn on Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

Veronika Tarkiainen

on psühholoog ja pereterapeut. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala ning läbinud perekonnapsühhoterapeudi väljaõppe (pädevuskoolituse III astme).

Psühholoogilise nõustamisega alustas Veronika juba 1999. aastal. Varasemalt on ta töötanud 8 aastat Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe korpuses erinevate tervisemuredega patsientide ja nende perekondadega. Antud töö käigus õppis ta tundma nii meditsiini kui tervishoiusüsteemis toimuvat. Haiguse fenomenoloogia on jäänud huvitavaks teemaks Veronikale siiani.
Viimased 9 aastat on ta läbi viinud seminare ja nõustamisi vaimse tervise valdkonnas peamiselt Eesti tööandjatele ning töötanud pereterapeudina eravastuvõtus.

Pereteraapia õpingute kasuks langetas ta otsuse, kuna usub, et meie heaolu ning elukvaliteeti mõjutavad kõige rohkem meile olulised inimesed ning süsteemne lähenemine suhetele aitab paremini märgata ja korda teha asju, mis suhetes häirivad.

Veronika on Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

Kadri Sepp

on psühholoog ja perenõustaja. Ta on lõpetanud magistriõpingud cum laude Tallinna Ülikoolis spetsialiseerumisega nõustamispsühholoogiale ning täiendab ennast praegu perekonnapsühhoterapeudi väljaõppes (pädevuskoolituse II aste).

Põhikohaga töötab Kadri psühhiaatriakliinikus, kus viib läbi nõustamisi noorukitele ning nende peredele. Enda töös on ta kokku puutunud mitmete teemadega nii noorte kui täiskasvanutega, sealhulgas ärevus, meeleolulangus, enesevigastamine, paarisuhte- ja pereprobleemid. Varasemalt on ta töötanud pikaajaliselt personalijuhina, tänu millele ei ole võõrad ka tööstressi ja läbipõlemisega seotud mured.

Kadri töötab kliinilise psühholoogi Elen Pikknurme juhendamisel ja pakub psühholoogilist nõustamist täiskasvanutele, paaridele ja peredele ning noortele alates 12. eluaastast.

Kadri on Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

Kaisa Linnamägi

on atesteeritud psühholoog-nõustaja ja superviseeritav pereterapeut. Ta on lõpetanud 2015. aastal magistriõpingud Tallinna Ülikoolis spetsialiseerumisega nõustamispsühholoogiale ning läbinud perekonnapsühhoterapeudi väljaõppe (pädevuskoolituse II aste).

Varasemalt on Kaisa töötanud koolipsühholoogi, psühholoogi ning karjäärinõustajana. Tegelenud individuaal- ja grupi- kui ka paari- ja perenõustamisega. Psühholoogi ning terapeudina on ta oma töös kokku puutunud erinevate teemadega nii noorukite, täiskasvanute, paaride kui ka peredega.

Kaisa on Eesti Koolipsühholoogide Ühingu ja Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

Alla Furt

on superviseeritav pereterapeut. Käesolevalt täiendab ta end perekonnapsühhoterapeudi väljaõppes (pädevuskoolituse III aste) ja tunnetekeskse paariteraapia (EFT) alal.

Põhikohaga töötab Alla perenõustajana perekeskuses, kus viib läbi pereteraapiat erinevate toimetulekuraskustega (sh õpi, suhtlemis- ja käitumisraskused) lastele ja nende peredele.

Alla on Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

Ta töötab nii eesti kui ka vene keeles.

Nele Pihlak

on perenõustaja. Ta on lõpetanud magistriõpingud Tallinna Ülikoolis spetsialiseerumisega organisatsioonikäitumise erialale ning täiendab ennast praegu perekonnapsühhoterapeudi väljaõppes (pädevuskoolituse II aste).

Põhikohaga töötab Nele personalijuhina, tegeledes inimeste ja organisatsiooni arendamisega. Tema töölaual on ka personaalse nõustamise ja toetamise teemad.

Nele kogemuste pagasis on isiklik kokkupuude nii tööalase läbipõlemise ja tööstressiga, emotsionaalse üksinduse kui ka meeleolulanguse ning keeruliste paarisuhte probleemidega.

Nele on Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

Annika Rannamaa

on superviseeritav pereterapeut. Varasemalt on ta ülikoolis lõpetanud õigusteaduse ja kaitsnud magistritöö organisatsioonikäitumise erialal. Käesolevalt täiendab ta end perekonnapsühhoterapeudi väljaõppes (pädevuskoolituse III aste).

Annika on töötanud perenõustajana koolis, tänu millele on tal laialdased teadmised laste ja nende vanemate toetamisest nii kooli- kui ka pereelu väljakutsetes. Lisaks on Annika viimase 20 aasta jooksul üles ehitanud ja juhtinud ettevõtet, tal on laialdased kogemused personalitöös ning kriisiolukordade lahendamises.

Enda isiklikest kogemustest abikaasana, tütrena, õena, emana ja vanaemana teab Annika, et elus võib ette tulla ka keerulisi olukordi, kuid ükski olukord ei pea selliseks jääma. Raskustega teadlikult tegeledes saab suhete kvaliteeti alati parandada. Uudishimu ja avastamisrõõm viivad teda ikka ja jälle end täiendama erinevatele erialastele koolitustele, millest saavad kasu ka tema kliendid.

Annika on Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

Thea Rumberg-Torga

on psühholoog ja pereterapeut. Ta on lõpetanud 2001. aastal magistriõpingud Tallinna Ülikoolis psühholoogia erialal, lisaeriala lapsepsühholoogia ning läbinud perekonnapsühhoterapeudi väljaõppe (pädevuskoolituse III astme).

Põhikohaga töötab Thea koolis. Tal on pikaajaline, rohkem kui 20 aasta pikkune töökogemus psühholoogina, mis hõlmab individuaalset ja grupi- ning paari- ja perenõustamist. Psühholoogi ja pereterapeudina on tegelenud väga erinevate täiskasvanute, noorukite ja laste vaimse tervise ning peresuhteid puudutavate teemadega. Ta on osalenud mitmetes rahvusvahelistes noorukite riskikäitumist ja vaimse tervise probleeme uurivates teadusprojektides (SEYLE ja WE-STAY).

Thea on Eesti Koolipsühholoogide Ühingu ja Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

Teenused

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogiline nõustamine

Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamine

Individuaalne psühhoteraapia

Individuaalne psühhoteraapia

Paariteraapia

Paariteraapia

Pereteraapia

Pereteraapia

Psühhodiagnostika

Psühhodiagnostika

Võta ühendust

+372 512 0935