Skip links

Elen Pikknurm

on atesteeritud kliiniline psühholoog ja pereterapeut. Ta on lõpetanud magistriõpingud Tallinna Ülikoolis spetsialiseerumisega nõustamispsühholoogiale ja läbinud perekonnapsühhoterapeudi väljaõppe (pädevuskoolituse III astme).

Põhikohaga töötab Elen psühhiaatriakliinikus, kus teostab psühhodiagnostikat ja viib läbi individuaal-, paari- ja pereteraapiat erinevate psüühikahäiretega täiskasvanud patsientidele.

Varasemalt on ta töötanud programmis “Kainem ja tervem Eesti”, kus viis läbi psühholoogilist nõustamist ja psühhoteraapiat alkoholisõltuvusega patsientidele ja nende lähedastele.

Elen on Eesti Kliinilise Psühholoogide Kutseliidu, Eesti Kliiniliste Psühholoogide Seltsi ja Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

Evelyn Salm

on psühholoog ja pereterapeut. Ta on lõpetanud magistriõpingud Tartu Ülikoolis spetsialiseerumisega kliinilisele psühholoogiale ning läbinud perekonnapsühhoterapeudi väljaõppe (pädevuskoolituse III astme).

Põhikohana töötab Evelyn psühhiaatriakliinikus, kus viib läbi pereteraapiat erinevate psüühikahäiretega alaealistele patsientidele ja nende lähedastele ning toetus- ja nõustamisegruppe lapsevanematele.

Pikaajaliselt on ta töötanud noorukitepsühhiaatrias, mis spetsialiseerub söömishäirete ravile, tagades struktureeritud söömise ning viies läbi patsientide ja nende vanemate psühholoogilist nõustamist ning söömishäirepõhist psühhoharimist.

Evelyn on Eesti Pereteraapia Ühingu Liige.

Hetkel uusi kliente vastu ei võta.

Kadri Sepp

on omandanud psühholoogia bakalaureusekraadi Tallinna Ülikoolis, kus jätkab käesolevalt magistriõpingutega, spetsialiseerudes nõustamispsühholoogiale. Samal ajal täiendab ta end pereteraapia väljaõppe I astmes.

Varasema erialase praktiseerimise käigus on Kadri töötanud nii täiskasvanute kui noortega. Ta on nõustanud teemadel nagu ärevus ja meeleoluhäired, enesevigastamine, suhte- ja motivatsiooniprobleemid. Lisaks on Kadril pikaajaline töökogemus personalijuhina, kus ta keskendus töötajate vaimse tervise toetamisele ja inimeste potentsiaali realiseerimisele. Teadustöö raames on ta uurinud läbipõlemise temaatikat.

Kadri töötab täiskasvanute ja noortega alates 14. eluaastast.

Kaisa Linnamägi

on psühholoog ja pereterapeut. Ta on lõpetanud 2015. aastal magistriõpingud Tallinna Ülikoolis spetsialiseerumisega nõustamispsühholoogiale ning läbinud perekonnapsühhoterapeudi väljaõppe (pädevuskoolituse II aste).

Varasemalt on Kaisa töötanud koolipsühholoogi, psühholoogi ning karjäärinõustajana. Tegelenud individuaal- ja grupi- kui ka paari- ja perenõustamisega. Psühholoogi ning terapeudina on ta oma töös kokku puutunud erinevate teemadega nii noorukite, täiskasvanute, paaride kui ka peredega.

Kaisa on Eesti Pereteraapia Ühingu ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige.

Thea Rumberg-Torga

on psühholoog ja pereterapeut. Ta on lõpetanud 2001. aastal magistriõpingud Tallinna Ülikoolis psühholoogia erialal, lisaeriala lapsepsühholoogia ning läbinud perekonnapsühhoterapeudi väljaõppe (pädevuskoolituse III astme).

Põhikohaga töötab Thea koolis. Tal on pikaajaline, rohkem kui 20 aasta pikkune töökogemus psühholoogina, mis hõlmab individuaalset ja grupi- ning paari- ja perenõustamist. Psühholoogi ja pereterapeudina on tegelenud väga erinevate täiskasvanute, noorukite ja laste vaimse tervise ning peresuhteid puudutavate teemadega. Ta on osalenud mitmetes rahvusvahelistes noorukite riskikäitumist ja vaimse tervise probleeme uurivates teadusprojektides (SEYLE ja WE-STAY).

Thea on Eesti Pereteraapia Ühingu ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige.

Teenused

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogiline nõustamine

Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamine

Individuaalne psühhoteraapia

Individuaalne psühhoteraapia

Paariteraapia

Paariteraapia

Pereteraapia

Pereteraapia

Psühhodiagnostika

Psühhodiagnostika

Võta ühendust

+372 512 0935