Skip links

Elen Pikknurm

on atesteeritud kliiniline psühholoog ja pereterapeut. Ta on lõpetanud magistriõpingud Tallinna Ülikoolis spetsialiseerumisega nõustamispsühholoogiale ja läbinud perekonnapsühhoterapeudi väljaõppe (pädevuskoolituse III astme).

Põhikohaga töötab Elen psühhiaatriakliinikus, kus teostab psühhodiagnostikat ja viib läbi individuaal-, paari- ja pereteraapiat erinevate psüühikahäiretega täiskasvanud patsientidele.

Varasemalt on ta töötanud programmis “Kainem ja tervem Eesti”, kus viis läbi psühholoogilist nõustamist ja psühhoteraapiat alkoholisõltuvusega patsientidele ja nende lähedastele.

Elen on Eesti Kliinilise Psühholoogide Kutseliidu, Eesti Kliiniliste Psühholoogide Seltsi ja Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

Evelyn Salm

on psühholoog ja pereterapeut. Ta on lõpetanud magistriõpingud Tartu Ülikoolis spetsialiseerumisega kliinilisele psühholoogiale ning läbinud perekonnapsühhoterapeudi väljaõppe (pädevuskoolituse III astme).

Põhikohana töötab Evelyn psühhiaatriakliinikus, kus viib läbi pereteraapiat erinevate psüühikahäiretega alaealistele patsientidele ja nende lähedastele ning toetus- ja nõustamisegruppe lapsevanematele.

Pikaajaliselt on ta töötanud noorukitepsühhiaatrias, mis spetsialiseerub söömishäirete ravile, tagades struktureeritud söömise ning viies läbi patsientide ja nende vanemate psühholoogilist nõustamist ning söömishäirepõhist psühhoharimist.

Evelyn on Eesti Pereteraapia Ühingu Liige.

Thea Rumberg-Torga

on psühholoog ja pereterapeut. Ta on lõpetanud 2001. aastal magistriõpingud Tallinna Ülikoolis psühholoogia erialal, lisaeriala lapsepsühholoogia ning läbinud perekonnapsühhoterapeudi väljaõppe (pädevuskoolituse III astme).

Põhikohaga töötab Thea koolis. Tal on pikaajaline, rohkem kui 20 aasta pikkune töökogemus psühholoogina, mis hõlmab individuaalset ja grupi- ning paari- ja perenõustamist. Psühholoogi ja pereterapeudina on tegelenud väga erinevate täiskasvanute, noorukite ja laste vaimse tervise ning peresuhteid puudutavate teemadega. Ta on osalenud mitmetes rahvusvahelistes noorukite riskikäitumist ja vaimse tervise probleeme uurivates teadusprojektides (SEYLE ja WE-STAY).

Thea on Eesti Pereteraapia Ühingu ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige.

Teenused

Võta ühendust

+372 512 0935